Nyílt levél Orbán Viktornak

Nyomtatás
Kategória: Hírek
Megjelent: 2011. december 27
Írta: Cseh Áron Találatok: 4203

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

A magyar betegek és az egészségügy jövője iránt érzett felelősségünk okán kérjük személyes beavatkozását az ágazatban kialakult humánerőforrás-krízis megoldása érdekében.

Miniszterelnök Úr 2010. március 26-án, a budapesti Szent Margit Rendelőintézet előtt elmondott beszédét követően az egészségügyben dolgozók komoly várakozással tekintettek az ágazat jövője iránt. Bíztunk abban, hogy a 2010-es országgyűlési választásokat követően, a korábbi kormányok több évtizedes mulasztását pótolva megkezdődik az egészségügyi dolgozók megbecsültségének a helyreállítása, amivel csökkenthető a kollégák egzisztenciális kényszerből történő elvándorlása is.

 

 

Ismert, hogy az egészségügyre történő GDP arányos ráfordítás egyenes összefüggést mutat az életminőség és élethossz mutatókkal. Az Európai Unióban hazánk az egészségügyre az egyik legkevesebbet költő országok közé tartozik. Tesszük ezt úgy, hogy honfitársaink egészségügyi mutatói közismerten rosszak, és szomorú tény az is, hogy az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés a fejlődő országokéhoz hasonlóan nagyban az egyén lehetőségein múlik. Az elmúlt évek orvos-migrációja mára olyan súlyos szakemberhiányt eredményezett, ami közvetlenül veszélyezteti a betegek biztonságos ellátását. Gyakran már csak a szerencsén múlik, hogy egy beteg sürgősségi helyzetben hozzájut-e a szakellátáshoz. Erre világít rá szemléletesen a Rezidens Szövetség által készített betegbiztonsag.blog.hu is. Láthatóvá vált, hogy az állam nem biztosítja a közfinanszírozott ellátórendszer működési kereteit, így sérül az állampolgárok ellátórendszerhez való hozzáférésének a joga. A szakemberhiány többször a betegek életébe vagy tartós egészségkárosodásukba kerül, ami a személyes tragédiákon felül, közvetve, további terheket ró a társadalomra. Kérjük Miniszterelnök Urat, hogy 2012. január elsejétől, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium közreműködésével, biztosítsa a betegek számára az ellátórendszerrel kapcsolatos elvárható tájékoztatást! Ennek keretében valamennyi beteg kapjon tájékoztatást arról, hogy adott intézmény adott időpontban biztosítani tudja-e számára a szükséges szakirányú ellátást. Ennek hiányában váljon a beteg számára választható lehetőséggé alternatív intézmény igénybevétele!

Kérjük Miniszterelnök Urat, hogy az állampolgárok biztonságos ellátása érdekében személyesen járjon közben: tegyen eleget azon ígéretének, hogy lezárja azt a korszakot, ami „megnyomorította a magyar egészségügyet”! Ennek keretében kérjük, mutasson jövőképet az ágazatban dolgozók számára, biztosítsa a megélhetésünkhöz szükséges feltételeket. Tény, hogy az orvosok és a szakdolgozók bére közel egy évtizede nem emelkedett, reálértékét tekintve pedig jelentősen csökkent. Ez a tendencia folytatódott az elmúlt másfél évben is.

Történelmi pillanat előtt állunk: több ezer orvos és szakdolgozó áll a kifulladás határán, és figyeli azt, hogy a kormány ad-e érdemi segítséget létfenntartási harcukhoz. Látható, hogy beavatkozás híján sokan fel fogják adni a reménytelen küzdelmet. Ugyanakkor, ha érdemi segítséget kapnak, és tovább tudnak dolgozni, akkor hivatásukkal és értékközvetítő, véleményformáló szerepükkel kulcsszereplővé válhatnak Magyarország újjáépítésében.

Az „Élhető Magyar Egészségügyet” mozgalom keretében már több mint 2500 orvos döntött úgy, hogy végső elkeseredésében megharcol az itthon maradás feltételeiért. Sorsdöntő pillanat elé érkeztünk: ki fog derülni, hogy fontosak vagyunk-e a kormányzat számára. Szövetséget köt-e velünk, értéket, lehetőséget lát-e bennünk, vagy a korábbi kormányokhoz hasonlóan magunkra hagy.

A jelen kormányzat iránymutatása meg fogja határozni az elkövetkező évtized magyar egészségügyét, és közvetve determinálja valamennyi magyar állampolgár jövőjét is. A megegyezés esetleges hiánya azt üzenné számunkra, hogy nem kellünk, „el lehet innen menni”. Ezzel szemben az egészségüggyel megköthető történelmi kiegyezés néhány év alatt létrehozhat egy hálapénz-mentes, közösségalapú, élhető magyar egészségügyet.

 

Budapest, 2011. december 27.

Tisztelettel,

Magyar Rezidens Szövetség elnöksége sk.

Csatlakozz az MRSZ-hez! 
Belépési nyilatkozat letölthető
INNEN!